Světový den vody 22.3.2021 – dnes má svátek VODA

Světový den vody připadá na 22. března. Hlavním cílem tohoto dne je připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů.

V naší školce nás téma vody provází celým školním rokem. Každý měsíc se sejdou dvě děti z jednotlivých tříd a společně s učitelkami vytvářejí Ekotým, který má za úkol získávat a rozvíjet informace týkající se tématu vody. Víme, že vodou šetříme, proč je voda v zahradě důležitá a jaké má voda skupenství.

Vodní prvek v naší přírodní zahradě podněcuje děti k tvořivým hrám. V teplém období využívají vodu nejen k osvěžení, ale míchají vodu s pískem, bahnem, nebo tvoří dřevěné mosty a lávky. Zajímavé je také pozorovat, co ve vodě plave a co se potopí.

Protože nemůžeme toto téma prožít jako obvykle, rozhodli jsme se, že pro tentokrát přijímáme do Ekotýmu všechny děti, kteří s námi chtějí tento den oslavit. Na stránkách MŠ jsme umístili zábavné pracovní listy s tématem: ,,Světový den vody – Čistota vody“.

Veronika Svobodová a Dagmar Liptáková

Ekoschůzka – mezinárodní den pro vodu – pracovní listy