SRPDŠ

Vážení rodiče,

Stejně jako minulý školní rok budeme v průběhu školního roku pořádat pro Vaše děti mnoho programů, divadelních představení, výletů, exkurzí, výukových programů vč. materiálu, budeme realizovat nadstandardní aktivity, pořizovat materiál pro realizaci projektů a dílniček, pořizovat dárky pro děti na vánoce (do jednotlivých tříd), a také pořizujeme, již centrálně, hygienické potřeby tzn., že do MŠ již nic nenosíte.

Nastavením tohoto systému – financování výše uvedených aktivity a pořizování „věci“, tak oboustranně odpadá neustálé vybírání a shromažďování finanční hotovosti za výše uvedené.

Dar, prosím, zašlete na speciální bankovní účet u Komerční banky, který byl zřízen pouze pro tyto účely: 115-3189840217/ 0100, a to na základě uzavřené Darovací smlouva (na rozliknutí). Stav tohoto účtu je uveřejňován na webu MŠ.

Variabilní symbol: stejný jako pro školné Vašeho dítěte +do textu, prosíme, uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte pro snadnou identifikaci.

Roční „příspěvek“- dar pro Vaše děti je hrazen takto:
2.500,- Kč/ na dítě pro CELÝ ŠKOLNÍ ROK (úhrada max. do konce 10/2023)

Vyúčtování k 31. 3. 2024
Vyúčtování k 31. 10. 2023
Vyúčtování za šk. rok 2022/2023
Vyúčtování za šk. rok 2021/2022
Vyúčtování za šk. rok 2020/2021
Vyúčtování za šk. rok 2019/2020