Šablony I – MŠ Mnichovice

Nová interaktivní technika v MŠ „v provozu“

Naše velká chlouba, kterou jsme mohli pořídit díky dotaci z MŠMT „ Šablony“, nová interaktivní technika byla již plně zprovozněna!

Toto multifunkční zařízení bude v mateřské škole využíváno jako doplněk vzdělávacího procesu. Jeho velkou výhodou je, že jej můžeme používat nejen v různých výškách ve vertikální poloze, ale také v různých výškách v horizontální poloze – jako interaktivní „stolek“, na kterém může pracovat najednou až 10 dětí.

Zaměříme se především na oblasti matematické a čtenářské pregramotnosti – procvičování a podporu spolupráce smyslových orgánů a tím i přirozený rozvoj paměti, logické myšlení, postřeh, koncentraci pozornosti a správné rozhodování, vytváření, rozvoj a upevnění nervových spojení v mozku, ověřování správnosti výsledků při předmatematickém myšlení, vzájemnou spolupráci a toleranci, naslouchání, zrakové vnímání a rozlišování, prohlubování sociálních a komunikačních dovedností, koordinační schopnosti s podporou hrubé a jemné motoriky atd. Děti jsou postupně schopny plnit úkoly uvědoměle a tím využívat celý svůj intelektový potenciál a dále jej rozvíjet. Tato metoda je vhodná i pro děti s poruchami učení.

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 16_022/0007525-01
Šablony MŠ Mnichovice