5-6 let PPV – předškolní distanční vzdělávání od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že na základě jednání Vlády ČR dne 29.4.2021 došlo k novelizaci MO MZ, kterým je, mimo jiného, od 3.5.2021 provoz MŠ obnoven v plném rozsahu tzn. pro všechny děti, jsou materiály pro  distanční vzdělávání pro týden 3.-7.5. poslední zveřejňované. Pokud Vaše dítě nebude i přes to do MŠ docházet, prosím, obraťte se na třídní paní učitelky a domluvte se na zasílání materiálů individuálně.

Martina Čermáková, ředitelka


Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je zakázána osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřských školách. Pro povinné předškolní vzdělávání (ale i pro mladší děti) bude mateřská škola poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Proto paní učitelky pro Vaše děti budou opět uveřejňovat na webových stránkách MŠ do této složky každý týden nabídku činností, které by v rámci výchovně-vzdělávací práce (v souladu s ŠVP a RVP) při prezenčním vzdělávání v MŠ s dětmi dělaly.

Materiály jsou vybrány a sestaveny tak, aby obsáhly většinu gramotností, výchov a činností: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání, logopedie, ekologická výchova a vzdělávání, výtvarné a pracovní činnosti (vč. námětů a technik), hudební činnosti (vč. not a textů) a hudebně-pohybové činnosti tzn. básničky, písničky, pracovní listy, omalovánky, a to v rámci týdenních témat. Dále nabídky témat na procházky do přírody, badatelství, tvořivou hru, polytechniku, ale i náměty pro programy „Ekoškola“ a „Učíme se venku“.

Pro třídy Koťátek a Sluníček (povinné předškolní vzdělávání = PPV) jsou tyto materiály, v rámci distančního vzdělávání, součástí plnění PPV. Proto Vás rodiče, prosíme, abyste s dětmi ze tříd Koťátek a Sluníček tyto činnosti alespoň v nejnutnějším rozsahu plnili.

Rádi bychom Vás tímto požádali o předání těchto vypracovaných „úloh“ do tříd K+S buď elektronicky (foto či scan) e-mailem (přímo na třídní e-maily K+S) nebo po obnovení prezenčního vzdělávání osobně do MŠ.

Náš tip: založte dětem desky, do kterých si budou své vypracované „úlohy“ zakládat.

Pokud nám pošlete vyfotografovaná dílka Vašich dětí nebo i Vaše společné, rádi je na našem webu uveřejníme!

Jestliže nebudete mít možnost svým dětem materiály vytisknout, napište na třídní e-mail a my Vám materiály vytiskneme a po dohodě předáme.

Martina Čermáková, ředitelka

Materiály:
Maminka má svátek – 3.5. – 7.5.
Téma týdne 26.4. – 30.4.2021 „Zvířata kolem nás + čarodějnice“
Den Země – 19. 4. – 23. 4. 2021
Měsíc knihy- mami, tati čti mi! – 12. 4. -1 6 .4. 2021
Domácí zvířata a jejich mláďata II. 6. 4. – 9. 4. 2021
Velikonoční svátky II. – 29. 3. – 1. 4.
Velikonoční svátky I 22.3. – 26.3.2021
Domácí zvířata a jejich mláďata I 15. 3. – 19. 3. 2021
Když zasadím semínko 8. 3. – 12. 3 2021
Co už umím – 1. 3. – 5. 3. 2021