Planeta našim dětem aneb „Nový život pro obaly“

Jednou z vizí naší mateřské školy  je ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj, proto jsme se zapojili ve spolupráci s městem Mnichovice do projektu „Planeta našim dětem“. V rámci našeho Plánu environmentální výchovy a vzdělávání jsme tomuto projektu dali příznačný název „Nový život pro obaly“.

Množství odpadu, které naše společnost vyprodukuje, je obrovské. Nutí nás k zamyšlení, jak s tímto odpadem naložit. Stále se hledají různá řešení. I v naší škole se při práci s dětmi snažíme co nejvíce využívat již odložené materiály a předměty denní potřeby. Touto recyklací vznikají úžasné a nevšední věci. V současné době však došlo k velkému nárůstu obalového materiálu a krabic (především internetové objednávky) a výplňového materiálu (bezpečné zajištění dopravovaného zboží). Tato situace nás přiměla zapojit se do tohoto projektu, jehož myšlenkou je najít „nový život“ pro tento materiál. Popelnice, zakoupené městem Mnichovice, které děti polepily obrázky, jsou umístěny na zahradě naší mateřské školy a budou sloužit k ukládání čistých krabic a výplňových materiálů, které budou dodávány zpět prodejcům zboží k opětovnému využití!

Iva Ungerová a Martina Čermáková