Předškolní vzdělávání 2020 – 3 – 4 roky

Minulý týden tzn. 2. týden po obnovení plného provozu naší MŠ byly ve složce „Předškolní vzdělávání“ naposledy uveřejněny materiály k distančnímu vzdělávání.

Pokud máte zájem o tyto materiály pro své dítě, které není přítomno v MŠ, spojte se s třídními učitelkami (ideálně prostřednictvím třídního e-mailu). Rády Vám týdenní materiály e-mailem pošlou.