Příprava na vstup do ZŠ

Vážení rodiče,
blíží se čas zápisů do 1. třídy základní školy, proto jsme pro Vás připravili ucelený materiál, na základě kterého bychom Vás rády seznámily s jednotlivými dovednostmi, vědomostmi, schopnostmi, které by Váš nastávající školák měl v posledním roce docházky v MŠ umět a znát.
Materiál je rozdělen do těchto oblastí:
Čtenářská pregramotnost
Matematická pregramotnost
Grafomotorické dovednosti
Logopedie
„Co mám umět ve školce jako předškolák“

Od září 2021 všechny děti ze tříd Koťátka, Sluníčka a Hvězdičky procují s tímto pracovním sešitem:

Také bychom Vám rády nabídly možnost osobní schůzky se třídními učitelkami – na termínu se domluvte přímo s nimi (dle konzultačních hodin).

Velmi Vám děkujeme
Martina Čermáková, ředitelka