Denní režim

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v tomto základním denním režimu:

6.30 – 8.00 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí učitelkám do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,
8.00  – 8.30 Tematické hry, nabídka rozvíjejících aktivit
8.30 – 9.10 Komunikační kruh, pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina
9.10 – 9.30
Berušky + Motýlci
9.10 –  9. 45
Hvězdičky + Žabičky
Koťata + Sluníčka
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry a zájmovou činnost, individuální péče, skupinové aktivity
9.30 – 9.45
Berušky + Motýlci:
9.45 –  10.00
Hvězdičky + Žabičky
Koťata + Sluníčka
Osobní hygiena, příprava na pobyt venku
9.45 – 11.45
Berušky + Motýlci:
10.00-12.00
Hvězdičky  + Žabičky
Koťata + Sluníčka
Pobyt dětí venku,

při nepříznivých klimatických podmínkách náhradní činnost

11.45 -12.30 Berušky
11.50 – 12.30 Motýlci
12.00–12.30
Hvězdičky + Žabičky + Koťata
12.10 – 12.30 Sluníčka
 

Příprava na oběd + osobní hygiena
Oběd
Osobní hygiena dětí
12.15 – 12.30 vyzvedávání dětí po obědě – Motýlci a Berušky
12.30 – 12.45 vyzvedávání dětí po obědě – ostatní třídy

12.00 – konec povinného předškolního vzdělávání

12.30 -14.30 Spánek a odpolední odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
+ individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.30 -15.00 Odpolední svačina, osobní hygiena
15.00 -17.00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy