Omlouvání nepřítomnosti dětí

Dítě musí být omluveno do 8.00 hod. daného dne.

1. Děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, omlouvejte telefonem = sms    či e-mailem.

2. Děti, které mají v souladu s §34a zákona č.561/2004 Sb. povinné předškolní vzdělávání tzn. pro děti, kterým je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku tzn. děti narozené do 31.8.2014, je nutné omlouvat písemně = e-mailem či prostřednictvím formuláře.

třída telefonní číslo
e-mailová adresa třídy:
Berušky 736 658 595 berusky@msmnichovice.cz
Motýlci
739 769 227 motylci@msmnichovice.cz
Hvězdičky
721 227 454  hvezdicky@msmnichovice.cz
Žabičky 733 412 586 zabicky@msmnichovice.cz
Sluníčka
733 451 499 slunicka@msmnichovice.cz
Koťata 733 420 587 kotata@msmnichovice.cz