Omlouvání nepřítomnosti dětí

Dítě musí být omluveno do 8.00 hod. daného dne.

1. Děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, omlouvejte telefonem = sms    či e-mailem.

2. Děti, které mají v souladu s §34a zákona č.561/2004 Sb. povinné předškolní vzdělávání tzn. pro děti, kterým je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je nutné omlouvat písemně = e-mailem či prostřednictvím formuláře.

třída telefonní číslo
e-mailová adresa třídy:
Berušky 736 658 595 berusky@msmnichovice.cz
Motýlci
739 769 227 motylci@msmnichovice.cz
Hvězdičky
721 227 454  hvezdicky@msmnichovice.cz
Žabičky 733 412 586 zabicky@msmnichovice.cz
Sluníčka
733 451 499 slunicka@msmnichovice.cz
Koťata 733 420 587 kotata@msmnichovice.cz