Co by mělo dítě umět?

 1. Hygienické návyky a samoobsluha
  Dítě ví, že po použití WC si má umýt ruce, umí se samostatně oblékat, obouvat, u stolování umí správně použít příbor.
 2. Komunikace a samostatnost
  Předškolák zvládne převyprávět příběh nebo krátkou pohádku. Dokáže mluvit o svých zážitcích, vyjádří své pocity. V obchodě si umí říct o věc, kterou chce koupit. Zná svoji adresu, řekne, kolik je mu let. Neplete si pojmy včera, zítra. Ví, kde je vlevo a kde vpravo. Rozlišuje prostor (nad, pod, vedle, u, …). Zvládne se naučit básničku o čtyřech verších. Umí doplnit jednoduché protiklady a dovede jednu věc popsat různými způsoby. Předškolák dovede říct, na které písmenko začíná slovo, dovede vytleskat rytmus, pamatuje si sedm slov. Dovede se na čas obejít bez rodičů. Zná základní pravidla slušného chování (umí pozdravit, poděkovat, poprosit).
 3. Jemná motorika
  Dítě zvládne stříhání nůžkami, kresbu, modelování, navlékání korálků. Umí roztřídit drobné předměty podle tvaru nebo jiných znaků (barvy, velikosti, …). Zašroubuje matku, zapne knoflíky i zip. Umí složit jednoduché puzzle. Zná tužky, vodovky, křídy, pastelky, další barvy (prstové, tempery, …).
 4.  Fyzická obratnost (hrubá motorika)
  Předškolák umí skákat snožmo i po jedné noze, přejít po lavičce nebo po rovné čáře nakreslené na zemi, zvládne přeskočit překážku, házet míčem jednou rukou i obouruč a umí míč chytit, skáče přes švihadlo. Umí kopat do míče. Zvládne skákat panáka a zopakuje několik tanečních kroků.
 5. Číselná představivost
  Dítě dovede napočítat do deseti a spočítá několik předmětů (pět pastelek, čtyři kolečka atd.)
 6.  Grafomotorika –příprava na psaní
  V předškolním věku už bychom měli znát lateritu dítěte, tzn. vědět, zda je náš potomek levák, nebo pravák. Dítě umí udělat z prstů špetku a ví, jak se správně drží tužka. Předškolák umí sedět u stolu tak, že má nohy na zemi a jeho opřené ruce svírají v lokti pravý úhel.Dítě umí nakreslit rovnou čáru, kruh, obloučky, šneky, čtverec, vlnovky, smyčky. Dovede nakreslit panáčka s pěti prsty, hlavou, krkem, trupem, zvládne doplnit i detaily (knoflíky, kapsy, …). Dovede obtáhnout psací písmo a překreslí tiskací písmeno. Některé děti se zvládnou i podepsat.Předškolák umí vybarvit omalovánku a dokreslit chybějící části obrázku. Zvládne spojit rovnou čárou dva body v libovolném směru