TOPlist

Znovuotevření MŠ (v režimu omezeného provozu)

Aktualizace 14. 5. 2020:
Vážení rodiče,

dnes 14.5.2020 Vám byl e-mailem rozeslán tento dopis „Informace o znovuotevření MŠ od 25.5.2020 do 30.6.2020 v OMEZENÉM PROVOZU + závazná přihláška“:

Vážení rodiče,
od 11.3.2020 je z důvodu epidemiologické situace v České republice provoz naší mateřské školy přerušen.
Minulý týden jsem Vás informovala prostřednictvím našich webových stránek o přípravách na znovuotevření MŠ, a to od 25.5.2020.
Z důvodu mnoha omezení – hygienických, personálních, pracovněprávních, v rámci BOZ, BOZP a dalších – bude, jak jsme již avizovali, provoz MŠ obnoven pouze v OMEZENÉM PROVOZU.

O provozních podmínkách se více dozvíte z přiloženého dokumentu „Provozní podmínky pro omezený provoz…“. Tento dokument, který (v případě, že bude Vaše dítě do MŠ v tomto období docházet) budete podepisovat resp. podepisovat, že jste se s ním seznámili. Další dokument, který budete podepisovat je „Čestné prohlášení“ viz. příloha.

Rádi bychom Vás požádali, pokud máte zájem Vaše dítě do MŠ v období od 25.5.2020 do 30.6.2020 umístit, o vyplnění (přímo do tohoto e-mailu) a zaslání zpět e-mailem (formou odpovědět na e-mail) této závazné přihlášky:

TERMÍN pro zaslání závazné přihlášky je: 19.5.2020
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Základní provozní podmínky omezeného provozu jsou:
Provoz MŠ bude v omezeném provozu zahájen 25.5.2020 + ukončen 30.6.2020
(Prázdninový omezený provoz budeme řešit samostatně)
Počet tříd: 2
Provozní doba tříd je:
třída = Žabičky od 6.30 – 17.00 hodin
třída = Hvězdičky od 7.00 – 13.00 hodin (především pro PPV - povinné předškolní vzdělávání)
Příchod do MŠ: max. do 8.00 hodin
Počet dětí ve třídě: max. 20 dětí (možnost zajistit BOZ dětí + vykonavatelnost hygienických opatření v souvislosti s epidemiologickou situací)
Věkové rozdělení tříd: obě třídy budou heterogenní (2. třída je určena především pro PPV)
Forma vzdělávání: prezenční + nadále bude zachována distanční prostřednictvím webových stránek MŠ – dle týdenních plánů v souladu s TVP a ŠVP
Kritéria docházky: stejná jako u zápisu do MŠ = dle věku sestupně tzn. přednost mají děti s povinným předškolním vzděláváním a dále dle věku, ale vše dle kapacity MŠ v omezeném provozu = max. do naplnění: 2 třídy x 20 dětí = 40 dětí.

Provozní podmínky
Čestné prohlášení

Aktualizace 6. 5. 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že znovuotevření MŠ intenzivně řešíme.

Předpokládáme, že MŠ otevřeme 25.5.2020, ale v omezeném provozu = určitě ne celou MŠ a ne v počtech 28 dětí na třídu, protože hygienické nároky na provoz MŠ, zajištění BOZ (děti), BOZP a nedostatek zaměstnanců MŠ nás velmi limitují.

Více informací, formu závazného přihlášení Vašeho dítěte k docházce do MŠ v období do konce školního roku 2019/2020, další pokyny-opatření a provozní podmínky MŠ Vám budeme sdělovat během týdne, a to prostřednictvím webových stránek MŠ a třídních e-mailů.

Krásné a klidné dny

Martina Čermáková, ředitelka

OŠETŘOVNÉ

MPSV – informace ze dne 14.5.2020

Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné?
Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky.

Číst dál...

ZUŠ Říčany - ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZUŠ Říčany nabízí vašim dětem čtyři obory –hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
Talentové zkouškydo všech oborů proběhnou v týdnu od 8. –12. června 2020.
Hudební obor –10. a 11. června 2020vbudově ZUŠ, Masarykovo náměstí 57
Výtvarný obor –8. a 11. června 2020 vbudově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Taneční obor –9. a 12. června 2020vbudově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Literárně-dramatický obor –10. června 2020vbudově ZUŠ Říčany, Pod školou 1110
Více informaci k talentovým zkouškám:
Zápis a talentové zkoušky ZUŠ Říčany
Talentové zkoušky