Výzva k soutěži Land art, čili krajinné umění

Český svaz ochránců přírody vyhlásil soutěž Land art, čili krajinné umění. Jedná se o tvoření v přírodě z přírodního materiálu. Land – artisté pracují se zeminou, pískem, kamením, suchými větvemi, listím s vodou v různých podobách. Cílem je především seznámení s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjení fantazie a kreativity při práci s přírodninami a učení vnímat krásu přírody.

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy v době od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021

V souladu s ustanovení, § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mnichovice, okres Praha – východ bude přerušen v době od 23.12.2021 do 31.12.2021. Provoz bude opět...

MŠ Mnichovice šablony III

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Sociální integrace dětí a žáků...