Adaptační program

Vážení rodiče,

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i celé rodiny. Děti najednou poznávají jiné prostředí, nové kamarády i dospělé. Musejí se podřídit určitým pravidlům, přestávají být středem pozornosti. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas.

Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády.

K tomu, aby si dítě rychle a plynule zvyklo na školku, těšilo se na ni a aby při příchodu do školky a při odloučení od maminky neplakalo, doporučujeme tzv. adaptační program.

Dětem umožňujeme postupné poznávání a zvykání si na nové prostředí, na nové lidi, a to během celého měsíce září. Proto doporučujeme, aby bylo dítě ve školce z počátku na hodinu, dvě, tři a postupně se tato doba prodlužovala. Je důležité, aby dítě nemělo pocit, že je do školky odloženo.

Pokud má dítě nějakého oblíbeného plyšáčka, panenku atd. (malá autíčka nedoporučujeme z důvodu ztráty), může ji do školky přinést ukázat, pokud rádo kreslí, může společně s maminkou cokoli namalovat a také přinést s sebou.

Vždy je důležité domluvit se s paní učitelkou ve třídě, jak dlouho se rodiče ve třídě zdrží nebo jakou formou se chtějí do činnosti ve třídě zapojit.

Je důležité, aby rodiče zcela respektovali pokyny pedagogů a nenarušovali chod školy.

Pokud chceme, aby všechny změny probíhaly postupně a plynule, není zpočátku vhodný odpolední odpočinek.

Desatero pro rodiče

 • Co mohou rodiče vykonat, aby vstup dítěte do MŠ byl úspěšný a nenásilný.
 • Chodit s dítětem mezi děti, a to i tehdy má-li sourozence.
 • Nechávat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka, chodit s ním do nových prostředí (např. mateřského centra).
 • Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě).
 • Rozvrhnout čas tak, abychom na dítě nemuseli spěchat, má-li věci dělat samo.
 • Udělat si čas na každodenní společnou chvilku u hry.
 • Udělat si čas na čtenou pohádku.
 • Během dne využívat možnosti si s dítětem povídat.
 • Oceňovat, co se dítěti daří a jasně odmítnout nevhodné chování a vysvětli proč.
 • Vyvarovat se výhružek typu „ Počkej, až budeš ve školce…!“, dítě se pak bude obávat školky předem.
 • Opatrně zacházet i s vychvalováním školky, „jak tam bude všechno super!“. Je nutné se držet reality a mluvit o tom, co asi všechno tambude dítě moci dělat. Vyhneme se tak vytvoření nereálných představ a následného zklamán