ANKETA

Vážení rodiče, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění krátkého postojového dotazníku. Jeho cílem je zmapovat, zda se naplnila či naplňují Vaše očekávání, která jste...