Opatření ředitele č. 2

Opatření ředitele č.2/ 2020 O podmínkách provozu a vnitřního režimu školy z důvodu epidemiologické situace a prevence šíření infekce
Současné platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním Covid-19 ve školách nastat
Mytí rukou – plakát
Mimořádné opatření MZČR – omezení hromadných akcí od 1. 9. 2020
Mimořádné opatření MZČR – nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Mimořádné opatření MZČR – izolace a karanténaProvoz škol a školních zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19
Mytí rukou – leporelo
Jak si mít ruce