SPORTOVNÍ TÝDEN 21. 9. – 25. 9. 2020 dopoledne

21. 9. – Koťata – stadion pozemního hokeje
21. 9. – Hvězdičky – na zahradě MŠ
22. 9. – Berušky a Motýlci – na zahradě MŠ
24. 9. – Sluníčka – wourkoutové hřiště
25. 9. – Žabičky – zahrada MŠ