Zdravé štístko

Učitelky naší mateřské školy absolvovaly vzdělávací program zaměřený na zdravé pohybové návyky dětí akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s názvem Základ zdravého pohybu aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře.