EKOŠKOLA – téma jídlo

Naše mateřská škola je zapojena do mezinárodního programu ekoškol. Za pomoci ekotýmu, který je složen z dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ se snažíme o zlepšení životního prostředí nejenom MŠ a jejím okolí.