VÝŇATEK Z OPATŘENÍ ŘEDITELE Č. 2

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU
U vstupů do budovy školy, v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.