DOPLNĚNÍ OPATŘENÍ ŘEDITELE Č. 2

Obecné informace k provozu školy

„Pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen:

vstup do budovy školy je možný VŽDY pouze s použitím ochranných pomůcek dýchacích cest (ústa, nos) [1], a to od momentu vstupu do budovy školy – a dále pohyb v chodbě, schodišti, šatně, s PLATNOSTÍ OD 10.9.2020“.

Vstup do tříd je zakázán. Jedinou výjimkou je adaptační program u nejmladších dětí a to pouze výjimečně a na velmi krátkou dobu (max. 5 minut), a to pouze s použitím ochranných pomůcek dýchacích cest (ústa, nos) [1]

V Mnichovicích dne 9.9.2020

Martina Čermáková, ředitelka
Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ
___________________________________________

[1] Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).