Světový den knihy

Duben patří knihám!
Mezinárodní den dětské knihy je stanoven na 2.4. a Světový den knihy a autorských práv připadá na 23.4.
I v naší mateřské škole máme ve školním vzdělávacím programu zařazeno téma: „Měsíc knih – mami, tati, čti mi!“