Den Země

Den Země je dnem věnovaným naší planetě a v konečném důsledku i nám všem
Cílem oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů…