SPOLEČNÁ SCHŮZKA RODIČŮ budoucích prvňáčků s pedagogy MŠ a ZŠ v Mateřské škole Mnichovice

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na společné setkání s pedagogy z MŠ a ZŠ.
Ve středu 5. 10. 2022 od 17.00 hodin
Téma tohoto setkání je informace o přípravě Vašich dětí na
VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY.