INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení. Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty…

INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD12.DUBNA2021DO ODVOLÁNÍ
Diagram – testování
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů