Projekt „Ukliďme Česko“

Ve středu, dne 6. dubna 2022, se naše Mateřská školka v Mnichovicích přidala do dobrovolnické úklidové akce, do projektu „Ukliďme Česko“. Díky organizátorům jsme obdrželi veškerý potřebný materiál – ochranné rukavice pro všechny účastníky /děti i dospělé/, pytle na odpad.

Společně s dětmi jsme se vydali na úklid drobného nepořádku kolem cest, chodníků, v přírodě, vše v okolí naší školky. Paní učitelky poučily děti o tom, které odpadky mohou sbírat samostatně a které pouze dospělá osoba. Děti se s nadšením zapojily a pytle plnily papírky, plasty. Pro všechny malé sběratele bylo ve školce připraveno malé překvapení. Likvidaci veškerého odpadu nám pomohly zajistit Technické služby Mnichovice.

Všem účastníků akce patří velké poděkování!

Iva Ungerová
MŠ Mnichovice