Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je forma vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která se zaměřuje především na les a jeho obyvatele, na funkce lesa, na činnosti v lese a na hospodaření s lesem. Probíhá jako soubor řízených aktivit a her, které umožní prožít les všemi smysly.

Co lesní pedagogika dětem přináší?

  • Propojuje les a školu, přesahuje do předmětů běžné výuky
  • Podporuje osvojování klíčových kompetencí
  • Přináší prožitek se zapojením všech smyslů
  • Nabízí možnost si prakticky vyzkoušet práce v lese – sebrat semínko a zasadit strom, pomáhat lesu růst, chránit les, měřit dříví a mnoho dalšího
  • Uvádí do praxe Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023

Cílem programu je napomoci dětem při vytváření osobního vztahu k přírodě a lesu, k užitkům lesa a lidské práci. Program seznamuje s tím, proč a jak se v lese hospodaří a představuje dřevo jako tradiční obnovitelný materiál, který provází lidstvo od nepaměti.


Lesní pedagogika – projektový den
LESNÍ PEDAGOGIKA – Zážitkový program v lese, o lese a s lesníkem