MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – PROJEKTOVÝ DEN – MALÝ ARCHITEKT

• architekt, projektant, stavbyvedoucí, zedník, malíř – co kdo dělá?
• pojmenování částí domu, druhy střech, z čeho se dům staví
• vázání cihel – názorné předvedení na stavebnicových kostkách, vysvětlení jeho důležitosti
• čtení v technickém výkresu
• co je to půdorys a jeho stavba
• vybavení místností bytu nebo domu
• hra: vytvoření půdorysu ze špachtlí a jeho dovybavení z přírodních materiálů
16.11.2023 od 8.30 hodin ŽABIČKY