MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – PROJEKTOVÝ DEN STAVITEL MĚSTA

  • poznávání města nebo obce, ve které žijeme
  • stavby ve městě a jejich využití
  • děti v roli kartografa
  • rozeznávání mapových značek
  • potřeba mapy, druhy map, orientace ve městě
  • jak zorientovat mapu, jak určit sever v přírodě
  • tvorba vlastních map a zakreslování do nich

 15.11.2023 od 9.15 hodin – SLUNÍČKA