INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 + OŠETŘOVNÉ

 

INFORMACE K PROVOZU MŠ od 27. 02. 2021

Žádost o ošetřovné

Usnesení vlády ČR ze dne 26. 02. 2021 č. 200 o příjetí krizového opatření
Usnesení vlády ČR ze dne 26. 02. 2021 č. 212 o příjetí krizového opatření
Usnesení vlády ČR ze dne 26. 02. 2021 č. 216 o příjetí krizového opatření
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021