Divadlo KRAB – „Žabák Žak a rak Jak“.

V pondělí 30.5. přijede do školky Divadlo KRAB s pohádkou „Žabák Žak a rak Jak“.
Při příznivém počasí bude představení od 9:30 hodin venku na zahradě. M+B+Ž+H+K+S
(v případě, že bude pršet, bude představení přesunuto dovnitř a rozděleno na 2 skupiny)