Zahajovací a informační schůzka

se koná v 18. 9. 2023 od 17.00 hodin na zahradě naší mateřské školy.
(V případě nepříznivého počasí se bude konat ve třídě Koťátek)
Na této schůzce se dozvíte další informace ke školnímu roku 2023/ 2024