Výzva k soutěži Land art, čili krajinné umění

Český svaz ochránců přírody vyhlásil soutěž Land art, čili krajinné umění. Jedná se o tvoření v přírodě z přírodního materiálu. Land – artisté pracují se zeminou, pískem, kamením, suchými větvemi, listím s vodou v různých podobách. Cílem je především seznámení s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjení fantazie a kreativity při práci s přírodninami a učení vnímat krásu přírody.