Tvoření na téma: Den Země – hlína

Ve čtvrtek 22.4 děti zjišťovaly, proč je půda důležitá a co v hlíně žije. Měly za úkol vytvořit něco z keramické hlíny a z materiálů, které najdou na zahradě.