TŘETÍ SCHŮZKA EKOTÝMU 23. 11. 2022

Na předchozí schůzce jsme prováděli analýzu (průzkum), abychom nalezli silné a slabé stránky naší školky. K zjišťování nám pomáhaly nejen děti z Ekotýmu, ale zapojila se celá školka. Paní Slepičková zaslala dopis, ve kterém dětem poděkovala zato, jak pečlivě zjišťovaly informace. Byla zvědavá, jak průzkum dopadl.