Setkání rodičů nově přijatých dětído Mateřské školy Mnichovice ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, ve středu 16.6.2021od 17.00 do 17.30 hod. bude probíhat setkání rodičů nově přijatých dětí do naší mateřské školy,a to na zahraděmateřské školy.Již nyní se mnoho informací můžetedozvědět na našich webových stránkáchhttps://msmnichovice.cz,především vkapitolách„Pro rodiče“, „Dokumenty“a „Finance“.
Těšíme se na Vás