Rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ pro školní rok 2022/2023

Ředitel Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ, rozhodl podle § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a v souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti o přijetí u těchto uchazečů: