První nakládka!

Do projektu Planeta našim dětem aneb  „Nový život pro obaly“ se naše děti s nadšením zapojily. V polovině dubna jsme s radostí pomáhali při první nakládce použitých krabic, obalů a výplňových materiálů prodejci, který veškerý tento obalový materiál znovu použije.
A proto: „Přidejte se k nám!“.
Iva Ungerová