Poděkování za pomoc při „Odemykání zahrady“

Velký dík patří rodičům – současným i budoucím :-), také prarodičům a sourozencům, kteří se naší akce zúčastnili!