On-line setkání MŠ a ZŠ

Poslední dubnový a první květnový týden probíhala online setkání dětí z předškolních tříd s dětmi z prvních tříd  ZŠ Mnichovice.  Postupně se potkávaly děti ze tříd Koťátek a Sluníček s prvňáčky, které učí paní učitelky Tereza Zelenková, Jana Cháberová a Dagmar Knesplová.

Prvňáčci ukázali našim dětem, co už umí, znají a jak to vypadá u nich ve třídě. Také jsme si všichni společně zacvičili, hádali hádanky, povídali… A nakonec jsme školákům zazpívali za doprovodu hudebních nástrojů a předvedli svoje znalosti – např. jak slyšíme první hlásku ve slově. Setkání se moc povedla a už se těšíme na do první třídy!

Naše děti prvňákům vyrobily krásné dárečky, které jim odnesla do ZŠ paní asistentka Markéta.