OCENĚNÍ EKOTÝMU

Na základě auditu konaného dne 25. 5. 2022 a posouzení zprávy z auditu komisí, jste obhájili Certifikaci Zelené cesty – mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 3 let.
Oceňujeme kvalitní práci, kterou v programu děláte a nadšení, se kterým jste se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu opravňuje vaši školu užívat vlajku, logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou.
Tímto vám a celé škole gratulujeme!