MŠMT – Informace pro školy o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19 ze dne 8.10. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY AŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCHOPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 8. října 2020 č.996 o přijetí krizového opatření
USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 8. října 2020 č.995 o přijetí krizového opatření
USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 8. října 2020 č. 997o přijetí krizového opatření
Sada opatření pro školy– od 12. října do 23. října 2020
Opatření MŠMT
eRouška – průvodní dopis
eRouška – infografika