MŠ Mnichovice šablony III

 

 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,
spolupráce s veřejností.

Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.


Projekt „MŠ Mnichovice šablony III je spolufinancován Evropskou unií“

Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníVybrali jsme tyto šablony:

Školní asistent personální podpora MŠ

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022027
Název projektu CZ: MŠ Mnichovice šablony III

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: Výzva č. 02_20_080

Název výzvy: Šablony III – mimo hlavní město Praha

Zkrácený název projektu: MŠ Mnichovice šablony III

Datum zahájení: 1. 9. 2021

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023