Mnichovické kramaření

Na vědomost se dává, že na den sv. Urbana 25. 5. 2024 naše městečko, u příležitosti výročí jeho založení, navštíviti ráčí urozený kníže Soběslav. V tento čas, pro pobavení knížete a lidu všelikého, konati se bude Mnichovické kramaření