LETNÍ DOPOLEDNE S INKOU

úterý 15. 6. 2021 od 9.30 hod.
součástí programu bude pasování předškoláků