POVINNOST rodičů pozitivně testovaných dětí INFORMOVAT MŠ A KHS

Pokud bude výsledek PCR testu Vašeho dítěte pozitivní, informujte o tom, prosím, IHNED VEDENÍ ŠKOLY a také mne na níže uvedenou e-mailovou adresu MŠ i KHS.

V případě pozitivního výsledku PCR testu, bude Vaše dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti (vyjma těch, kteří jsou kompletně očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, a těch, kteří jsou ve 180 denní ochranné lhůtě po prodělání onemocnění COVID-19, a zároveň nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19). Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci.

Mgr. Lenka Linhartová
Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17, 120 00 Praha 2
tel.: 234 118 284
fax: 224 916 561
email: lenka.linhartova@khsstc.cz 
www.khsstc.cz
ID datové schránky: hhcai8e

Martina Čermáková, ředitelka
Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ
e-mail: martina.cermakova@msmnichovice.cz
tel.:  603 333 877