INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

V mateřských školách se od 3. 5. 2021, umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském… Provoz MŠ probíhá standardním způsobem: bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě a bez testování dětí navštěvující MŠ…

To znamená, že i naše MŠ bude od 3.5.2021 ve standardním provozu (viz „Organizace dne“) na všech třídách pro všechny děti tak, jak Vás – všechny rodiče, telefonicky informovaly v pátek 30.4.2021 třídní učitelky Vašich dětí.

Martina Čermáková, ředitelka