Žabičky – Dnes jsme udělali něco pro přírodu. Do lesa jsme donesli nějaká jablíčka a kaštany pro zvířátka. Cestou jsme potkali překrásnou loď.