Žabičky – Byli jsme se ve třídě hvězdiček podívat na rybičky a donesli jsme jim baštu.