Sluníčka – Vánoce ve sluníčkách Na Vánoce se už všichni moc těší. Povídali jsme si o všem co se Vánoc týká. Jaké známe zvyky, že na Vánoce má vykonaný dobrý skutek má 2x takovou váhu, zazpívali jsme si koledy, zatancovali tanečky, přednášeli jsme básně. Jak je zvykem, do školek chodí Ježíšek o něco dříve než domů. Nadělil nám spousty krásných a také chytrých her a dárečků. Kéž by byli Vánoce každý měsíc J J, už se těšíme na ty příští.