Hvězdičky – Tento týden si všechny děti při bubenické show zabubnovaly na různé druhy bubnů. Přálo nám počasí, proto mohl program proběhnout na zahradě v našem altánku. Měli jsme moc pěkné dopoledne.