Fotografování dětí

Dne 10.6.2021 bude v MŠ probíhat FOTOGRAFOVÁNÍ (vzpomínka na školní rok 2020/2021)
Děti budou fotografovány společně se svou třídou. Fotografovat nás přijede pan Rudolf Flachs z Říčan.